Printer Friendly Version Konkurs Ministarstva kulture R. Srbije za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2015. godinu @ 15 February 2015 08:51 PM

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je 02. februara 2015. godine

KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE ZA 2015. GODINU

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike

2. Kulturne delatnosti Srba u inostranstvu

Opšti cilj konkursa je podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, kao i podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 31. mart 2015. godine.

Informacije o uslovima i načinu prijavljivanja, kao i potrebni obrasci dostupni su na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije - www.kultura.gov.rs

Za dodatne informacije u vezi sa konkursom zainteresovani mogu kontaktirati g. Mladena Veskovića u Ministarstvu kulture i informisanja, putem i-mejla ili telefona - mladen.veskovic@kultura.gov.rs, +381 11 3398 026.