Printer Friendly Version Dan Primirja 11. novembar - naradan dan @ 9 November 2016 12:14 PM

OBAVEŠTENjE


Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu obaveštavamo vas da Ambasada Republike Srbije u Atini i Konzularno odeljenje neće raditi u petak 11. novembra 2016. godine.