Printer Friendly Version Bratimljenje Niša i Seresa @ 22 May 2018 02:29 PM

Delegacija grada Niša, na poziv čelnika grada Seresa boravila je u poseti ovom gradu na severu Grčke. Tom prilikom gradonačelnici Darko Bulatović i Petros Angelidis potpisali su Povelju o bratimljenju dva grada.

  
Ovim činom dodatno se produbljuje saradnja prijateljska grada, koje povezuje zajednička istorija, tradicija, kulturna i sportska saradnja.