Printer Friendly Version Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Р. Азербејџан, носиоце обичних пасоша @ 30 May 2018 01:57 PM

Влада Републике Србије донела је о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Р. Азербејџан, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије до 90 (деведесет) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од 180 (стоосамдесет) дана, уколико не постоји сметња из члана 11. Закона о странцима.

Одлука ступа на снагу 2. јуна 2018. године.