Printer Friendly Version Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša @ 30 May 2018 01:57 PM

Vlada Republike Srbije donela je o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije do 90 (devedeset) dana od datuma ulaska u Republiku Srbiju, u periodu od 180 (stoosamdeset) dana, ukoliko ne postoji smetnja iz člana 11. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 2. juna 2018. godine.